انجمن داروسازان ایران

انجمن داروسازان تهران

 دستورالعمل پرداخت حقوق مسئولین فنی دراستان تهران سال 1390

 همکارمحترم موسس و مسئولین فنی داروخانه

 باسلام و احترام

       عطف به نامه های شماره 851/89 مورخ 8/12/89 و 22/90 مورخ 17/190 انجمن داروسازان ایران پس از بررسی پیشنهادات کارگروه مسئولین فنی و بررسی آن درجلسه 11/2/90 بدینوسیله جدول حداقل حقوق مسئولین فنی درسال 1390 به شرح زیر اعلام می گردد :

حقوق  مبنا برابرمصوبه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران

000/606/6 ریال

حداقل میزان عیدی و پاداش سال 90 به ازای یک سال فعالیت

000/606/6 ریال

حداکثر میزان عیدی و پاداش سال 90 به ازای یک سال فعالیت

000/909/9 ریال

میزان سنوات شغلی سال 90 به ازای یک سال فعالیت

000/606/6 ریال

 1-   حقوق دریافتی درمناطق 1 لغایت 8 تهران :

-افزایش 100% به حقوق مبنا بابت :  حق مسئولیت  و نظارت علمی و فوق العاده شغل  000/606/6ریال

                                                       حق مسکن                                                  000/100 ریال

                                                      حق بن و خواربار                                             000/280 ریال

                                                                                                --------------------            

                                                       جمع کل دریافتی                             000/592/13ریال

v  حقوق به ازای یکساعت کارمسئول فنی و قائم مقام معرفی شده با پروانه دائم یا موقت 000/60 ریال و جهت دانشجوی 140 واحدی به عنوان داروسازمعین 000/55 ریال        می باشد .

2-حقوق دریافتی درمناطق 9 لغایت 22 تهران :

- افزایش 120% به حقوق مبنا بابت :  حق مسئولیت و نظارت علمی و فوق العاده شغل 200/927/7 ریال

                                                                 حق مسکن                                       000/100 ریال

                                                                 حق بن و خواربار                               000/280 ریال

                                                                                                             ------------------------

                                                                    جمع کل دریافتی        200/913/1۴ ریال

v  حقوق به ازای یکساعت کارمسئول فنی و قائم مقام معرفی شده با پروانه دائم یا موقت 000/66 ریال و جهت دانشجوی 140 واحدی به عنوان داروسازمعین 000/60 ریال       می باشد .

3-حقوق دریافتی درمناطق اطراف تهران نظیر : ورامین ، پیشوا ، قرچک ، پاکدشت ، لواسانات ، اسلامشهر ، دماوند ، رودهن ، بومهن ، شهریار ...........

افزایش   150% به حقوق مبنا بابت :  حق مسئولیت و نظارت علمی و فوق العاده شغل 000/909/9ریال

                                                             حق مسکن                                          000/100 ریال

                                                             حق بن و خواربار                                   000/280 ریال

                                                                                               ----------------------------

                                                            جمع کل دریافتی                       000/895/16 ریال

v  حقوق به ازای یکساعت کارمسئول فنی و قائم مقام معرفی شده با پروانه دائم یا موقت 000/75 ریال و جهت دانشجوی 140 واحدی به عنوان داروسازمعین 000/68 ریال       می باشد .

**********************************************************

قابل ذکر است اضافه کار مازاد برساعات رسمی به نسبت 140%و برای ساعات شب 130% افزایش نسبت به حقوق ساعت های اعلام شده محاسبه می گردد .

ضمناً کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد  ) منحصرا ً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می گردد و مشروط است بر حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 720روز که به ازای هر فرزندمبلغ 300/330ریال می باشد

نوشته شده در ساعت توسط دبیرخانه انجمن داروسازان ایران


آخرين مطالب
» بیمه درمان تکمیلی پزشکان داروسازان کارکنان داروخانه ها
» ایام محرم
» طرح جامع پوشش بیمه داروسازان ایران
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 


 Design By : Pichak